Nakupte za více než 3000 Kč a získejte dopravu ZDARMA

Výzkum

Molekulární vodík je dlouhodobě předmětem vědeckých a lékařských výzkumů.

1. Ohsawa, I., Ishikawa, M., Takahashi, K., Watanabe, M., Nishimaki, K., Yamagata, K., ... & Ohta, S. (2007). Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Nature Medicine, 13(6), 688-694.

Tato studie prokázala, že molekulární vodík působí jako terapeutický antioxidant tím, že selektivně redukuje cytotoxické kyslíkové radikály. Bylo zjištěno, že inhalace vodíkového plynu může potlačit mozkovou ischemii u potkanů.

2. Kajiyama, S., Hasegawa, G., Asano, M., Hosoda, H., Fukui, M., Nakamura, N., ... & Yoshikawa, T. (2008). Supplementation of hydrogen-rich water improves lipid and glucose metabolism in patients with type 2 diabetes or impaired glucose tolerance. Nutrition Research, 28(3), 137-143.

Tato studie zkoumala účinky konzumace vodíkově bohaté vody na metabolismus lipidů a glukózy u pacientů s diabetem typu 2 nebo narušenou glukózovou tolerancí. Výsledky ukázaly zlepšení hladin cholesterolu a glukózy u pacientů po osmi týdnech konzumace vodíkově bohaté vody.

3. Huang, C. S., Kawamura, T., Toyoda, Y., & Nakao, A. (2010). Recent advances in hydrogen research as a therapeutic medical gas. Free Radical Research, 44(9), 971-982.

Tento přehledový článek shrnuje pokroky ve výzkumu molekulárního vodíku jako terapeutického lékařského plynu. Zkoumá účinky vodíku na různé patologické stavy, jako jsou ischemie-reperfuzní poranění, zánět a neurodegenerativní onemocnění.

4. Ito, M., Ibi, T., Sahashi, K., & Ichihara, M. (2011). Open-label trial and randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial of hydrogen-enriched water for mitochondrial and inflammatory myopathies. Medical Gas Research, 1(1), 24.

Tato studie provedla otevřenou zkoušku a randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou zkříženou zkoušku vodíkově obohacené vody pro mitochondriální a zánětlivé myopatie. Výsledky ukázaly zlepšení klinických příznaků a funkce svalů u pacientů po konzumaci vodíkově obohacené vody.

5. LeBaron, T. W., Laher, I., Kura, B., & Slezák, J. (2019). Hydrogen gas: from clinical medicine to an emerging ergogenic molecule for sports athletes. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 97(9), 797-807.

Tento přehledový článek zkoumá potenciální ergogenní účinky molekulárního vodíku na sportovní výkon. Představuje důkazy o tom, že doplnění vodíkovým plynem nebo vodíkově obohacenou vodou může zlepšit výkon a zotavení u sportovců tím, že snižuje oxidativní stres a zánět.


6. Nakao, A., Toyoda, Y., Sharma, P., Evans, M., & Guthrie, N. (2010). Effectiveness of hydrogen rich water on antioxidant status of subjects with potential metabolic syndrome—an open label pilot study. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 46(2), 140-149.

Tato pilotní studie zkoumala účinnost vodíkově bohaté vody na antioxidantní stav u subjektů s potenciálním metabolickým syndromem. Výsledky ukázaly zlepšení markerů oxidativního stresu a zánětu po konzumaci vodíkově bohaté vody po dobu osmi týdnů.

7. Sakai, T., Sato, B., Hara, K., Hara, Y., Naritomi, Y., Koyanagi, S., ... & Ishibashi, T. (2014). Consumption of water containing over 3.5 mg of dissolved hydrogen could improve vascular endothelial function. Vascular Health and Risk Management, 10, 591-597.

Tato studie zkoumala účinky konzumace vody obsahující více než 3,5 mg rozpuštěného vodíku na funkci cévního endotelu. Výsledky naznačují, že konzumace vodíkově bohaté vody může zlepšit endoteliální funkci a snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění.

8. Ostojic, S. M., Stojanovic, M. D., & Hoffman, J. R. (2018). Effect of molecular hydrogen on perceived muscle fatigue during short-term anaerobic exercise in active men. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 58(9), 1283-1289.

Tato studie zkoumala účinek molekulárního vodíku na vnímanou svalovou únavu během krátkodobého anaerobního cvičení u aktivních mužů. Výsledky ukázaly, že konzumace vodíkově bohaté vody může snížit vnímanou svalovou únavu a zlepšit sportovní výkon.

9. Fujita, K., Seike, T., Yutsudo, N., Ohno, M., Yamada, H., Yamaguchi, H., ... & Aoki, K. (2009). Hydrogen in drinking water reduces dopaminergic neuronal loss in the 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine mouse model of Parkinson's disease. PLoS One, 4(9), e7247.

Tato studie zkoumala účinky vodíku v pitné vodě na ztrátu dopaminergních neuronů u myší s modelem Parkinsonovy nemoci. Výsledky ukázaly, že konzumace vodíkově bohaté vody může chránit dopaminergní neurony před degenerací a potenciálně pomoci při léčbě Parkinsonovy nemoci.

10. Ono, H., Nishijima, Y., Adachi, N., Tachibana, S., Chitoku, S., Mukai, K., ... & Sakamoto, M. (2012). Improved brain MRI indices in the acute brain stem infarct sites treated with hydroxyl radical scavengers, Edaravone and hydrogen, as compared to Edaravone alone. A non-controlled study. Medical Gas Research, 2(1), 12.

Tato nekontrolovaná studie zkoumala účinky hydroxylových radikálů a molekulárního vodíku na akutní mozkové infarkty u pacientů léčených s Edaravonem. Výsledky ukázaly zlepšení magneticko-rezonančních indexů mozku u pacientů léčených kombinací Edaravonu a molekulárního vodíku ve srovnání s Edaravonem samotným.

Molekulární vodík